infinite paper lab

ไดอารี่ ปกหนัง A5

infinite paper lab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดอารี่ ปกหนัง A5

"ของขวัญปีใหม่สำหรับ ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ"

- infinite paper lab

"ของขวัญปีใหม่สำหรับ ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ"

- infinite paper lab

 

 

                ดีไซน์

              เรียบ หรู

หุ้มด้วยปกหนังที่คัดสรรมาอย่างดี

ดีไซน์

เรียบ หรู

หุ้มด้วยปกหนังที่คัดสรรมาอย่างดี

"เป้าหมายในการออกแบบ สมุดไดอารี่ปกหนังของ infinite paper lab คือการนำความ เรียบ หรู มารวมกับ เครื่องมือการวางแผนชีวิตที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อให้คุณสามารถจัดการชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน"

"เป้าหมายในการออกแบบ สมุดไดอารี่ปกหนังของ infinite paper lab คือการนำความ เรียบ หรู มารวมกับ เครื่องมือการวางแผนชีวิตที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อให้คุณสามารถจัดการชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน"

วางแผนชีวิตของคุณ

อย่างเป็นระเบียบ

เราเชื่อว่า การแบ่งสัดส่วนการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงเลือกที่จะแบ่ง สมุดไดอารี่เล่มนี้ออกเป็นหมวดหมู่ ให้คุณวางแผนชีวิตได้เป็น รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน พร้อมพื้นที่สำหรับจดประเด็นการประชุม อีกทั้งกระดาษเปล่าพร้อม grid สำหรับไอเดียสร้างสรรค์ที่สุด

วางแผนชีวิตของคุณ

อย่างเป็นระเบียบ

เราเชื่อว่า การแบ่งสัดส่วนการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงเลือกที่จะแบ่ง สมุดไดอารี่เล่มนี้ออกเป็นหมวดหมู่ ให้คุณวางแผนชีวิตได้เป็น รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน พร้อมพื้นที่สำหรับจดประเด็นการประชุม อีกทั้งกระดาษเปล่าพร้อม grid สำหรับไอเดียสร้างสรรค์ที่สุด

ปฏิทินที่คุณชอบมากที่สุด คือ

ปฏิทินที่คุณเลือกเอง

ปฎิทินที่คุณเลือก

ปฏิทินที่คุณชอบมากที่สุด คือ

ปฏิทินที่คุณเลือกเอง

ปฎิทินที่คุณเลือก

ตรวจสอบราคาไดอารี่  CLICK »

ตรวจสอบราคาไดอารี่  CLICK »