Carbon footprint โรงพิมพ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

Carbon footprint

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คืออะไร?

 

"คาร์บอนฟุตพริ้นท์" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทำการคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ทำไมต้องมี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์" ?

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน

โดยฉลากจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจ และ การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

ในปัจจุบันคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบางประเทศมีกฎหมายให้แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ที่วางขาย เช่น ฝรั่งเศส

 

ในประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

 

ในประเทศไทยคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีบทบาทในการสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่มี "คาร์บอนฟุตพริ้นท์"

Coca Cola

coca cola
coca cola annually
environment

Coca Cola กล่าวถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน Coca Cola Journey ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อของ Coca Cola ว่าเครื่องมือในการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน และ เป็นตัวช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อช่วยกันลดการปลดปล่อยคาร์บอน

 

โดย Coca Cola มีความพยายามในการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยแสดงได้ในรูปด้านซ้ายโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Coca Cola Journey

 

โดยองค์กรมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2020 คือการสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น (Healthier World) และ โลกที่มีความสุขมากขึ้น (Happier World) ผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การดูแลน้ำ การใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาการเกษตร และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Coca Cola เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักผ่าน Content ที่มีความโดดเด่นและ มีจุดประสงค์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

Apple

เป็นตัวอย่างขององค์กรที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังสามารถนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย อีกทั้ง Apple ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นอย่างมาก

โดยมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา มีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิม มีการให้ความสำคัญการปกป้องพื้นที่ป่าเพื่อการใช้งานและทำให้มั่นใจว่าพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ Apple ก็ยังคิดไปถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์อย่างใส่ใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการใช้หุ่นยนต์

appleenvi
appleenvi2
appleenvi3

เรามีบริการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้คุณฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โดยคุณสามารถติดต่อที่เบอร์ 02-892-1941

ติดต่อเราตามช่องทางอื่นได้ดังนี้  ติดต่อเรา